top of page

Biz;

  • “Gelişim” ve “değişim” gibi göreceli kavramların perdesinde her geçen gün betonlaşan, kirlenen, ısınan ve nefessiz kalan bu dünya için yaptığımız işin ve mesleğimizin değerini bilen,

  • Doğanın tek sahibinin yalnızca insanlar olduğuna inanmayan; bitkiler-hayvanlar-insanlar ve tüm canlıların paylaşım içerisinde yaşam hakkını savunan,

  • Çevre bilincini, yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda sembolikleştirmeyi reddeden,

  • Sahte “kurumsallık” tiyatrolarından ve yapay menfaat ilişkilerinden arınarak , insani ve etik değerler ışığında, gerçek çözüm ve fayda odağında hareket etmeyi benimsemiş,

  • Somut ve soyut tüm kalıpları kıran, yalnızca doğru ve faydalı olana yönlenmiş, gerçek çözümün klişeler içerisinde değil ihtiyaçlar çerçevesinde olduğunu bilen,

  • Tecrübe, bilgi birikimi, kabiliyet, kaynak, üretim ve hizmet gücünü; doğal, reel ve rafine bir yapıda ticari faaliyete ve kazanıma dönüştürme çabasında olan,

  • Pratiği ve teoriyi sentezleyen, eğitimleri ve tüm profesyonel birikimleri yaptığı iş ve meslekleri üzerine olan,

  • Peyzajın ve botaniğin anlamsal, işlevsel, bitkisel ve maddesel tüm dinamikleri ile üretim, tedarik, proje ve hizmet arz etmeyi hedefleyen, genç ve inançlı Peyzaj Mimarlarıyız.

Majör Kurucular

IMG_5455_edited.jpg

Ümit Gani

Peyzaj Mimarı

IMG_0133_edited_edited_edited.jpg

Anıl Özkan

Peyzaj Mimarı

bottom of page