top of page
Küçük Bitki

SÜS BİTKİLERİNİ TANIMAK,

PORTFÖY SUNMAK VE ARZ KABİLİYETİ

Ağaç, ağaçcık, çalı, yer örtücü ve mevsimlik olmak üzere tüm gruplarda; saksılı, saksısız, rootball, tüplü, açıkkök, viyol ya da söküm; istenilen her boy-çap-form ve özelliklerde, ibreli, yaprakdöken ve herdemyeşil bitkisel tüm peyzaj öğeleri için Majör’e danışmadan ve teklif almadan karar vermeyin.

TOPLU LİSTELERDEN, PERAKENDEYE;

ÜRETİM, TEDARİK VE PAZARLAMA

Majör: çağın, teknolojinin ve iletişim kaynaklarının pozitif tüm imkanlarından faydalanan ve bu imkanların bilgi, donanım ve tecrübe ile entegre olduğu bir kuruluştur. Majör peyzaj; geleneksel ticaret yöntemlerinin etik, şeffaf ve işlevsel bir şekilde modernize edilmesi sonucu peyzaj sektör dinamikleri olan proje ve uygulama firmalarına, ihracat firmalarına, üretim firmalarına ya da ara mamul üreticilere, çiçekçilere, bakım/yenileme ekiplerine ya da muhtelif inşaat şirketlerine, hizmet sektörüne, şahıslara, belediyelere ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına süs bitkileri üretiminin, temininin ve tedariğinin sağladığı bir merkezdir.

Yeşil Orchard
uzanmak

İHTİYACI DOĞRU BELİRLE; 

İHTİYACA YÖNELİK ÜRÜNÜ YAKALA

Majör Peyzajın ana prensip ve önceliği: özellikle mahsul, metot ve hizmet standartları oldukça farklılık gösteren süs bitkileri sektöründe fiyat dengesi ile birlikte fayda maksimizasyonunu sağlarken; sunulan ürünün ihtiyaç ya da talebe doğrudan hitap etmesi, ekonomik ve sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. Majör peyzaj belki en iyi fiyat garantisi değil ancak doğru ürün, doğru zamanlama, doğru iş, doğru yer ve doğru ticaret sözü verir.

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI TEDARİK AĞI;

HIZLI, ORGANİZE VE ŞEFFAF İŞ BİRLİĞİ

Tarımsal üretimin ya da tarıma dayalı üretim kollarının en geniş ürün çeşitliliğine sahip ana dallarından biri süs bitkileri üretimdir. Majör Peyzaj gerek kendi üretimleri gerekse de yurtiçi ve yurtdışı işbirlikleri ve geniş organizasyon ağı ile kalite, verim ve çeşitliliğin optimizasyonunu sağlamak amacıyla B2B, B2C hatta C2C iş modellerinin bile bir arada çalışabildiği bir tedarik ağı sunmaktadır.

Kamyon Otopark
bottom of page