top of page
Bahçe araç ve gereçleri

YÜKSEK İŞ POTANSİYELİ VE GENİŞ FAALİYET ALANI

Majör Peyzaj, mikro ya da makro tüm ölçeklerde peyzaj ve peyzaj alt kollarında proje, üretim, tedarik, danışmanlık, uygulama, taahhüt ve bakım hizmetleri sunmaktadır.

PROAKTİF ŞEKİLDE İHTİYACI BELİRLE,

YÖN VE METOT TAYİN ET, SONUCA ULAŞ 

Proje, harita, mekanik, mimarlık, statik, fizik, biyoloji, botanik, ziraat, malzeme, meteoroloji gibi bir çok disiplinin kesişim noktası olan peyzaj mimarlığında özellikle teknik konularda akılcı, mantıksal ve bilime dayalı net çözümler üretmek ancak pratik ve teorik bilginin bir arada kullanılması ve uygulanması ile mümkündür. Tecrübe ve bilginin ışığında Majör, sert ve soft peyzaj hizmetleri dahilinde sürdürülebilir sulama sistemleri, donatı elemanları, teknik çözümler ve altyapı projeleri ile fonksiyonel ve işlevsel yaşam alanları yaratma kabiliyeti yüksek bir peyzaj firmasıdır.

İnşaat Mühendisi Etüt
inşaat sahası

ÇOK YÖNLÜ ÇALIŞMA SAHALARINDA,

YARATICILIK, FARKINDALIK VE KONSANTRASYON

Majör; yaşam alanları, parklar, endüstriyel tesisler, otoyollar, toplu konutlar, hastaneler, kamu alanları veya butik projeler dahilinde faaliyet gösteren, tecrübeli peyzaj mimarlarının kurmuş olduğu bir firmadır. Majör peyzaj, daha iyi, verimli ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmek adına kurucularının ve ekibinin tüm meslek disiplinleri içerisindeki bilgi, tecrübe ve uzmanlıklarının birleşmesinden doğan bir güdü ile çalışmaktadır.

Peyzaj ve peyzaj mimarlığının kelime anlamları ile sınırlı kalmayan, çözümün ya da sonucun tek taraflı değil çok taraflı fayda sağlaması için çabalayan ve bu tarafları değerlendirirken beşeri unsurlardan çok doğanın ve doğallığın tarafını tutarak hizmet veren bir peyzaj firmasıdır Majör. Bu bağlamda majör; proje, uygulama, bakım ya da tedarik gibi ter türlü çalışma faaliyetlerinde ana faktörün insan olduğu ancak insanın da doğanın yalnızca bir parçası olduğu anlayışını benimsemiştir.

YAŞAM İÇİN DOĞA, DOĞA İÇİN PEYZAJ, PEYZAJ İÇİN MAJÖR

Doğa Manzaraları
bottom of page